สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ จัดประกวดคลิปวิดิโอ
         
          สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ จัดประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ กู้ทะเลสวยด้วยคลิป ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561สอบถาม โทร 0 2618 2323 ต่อ 1604,1607

ข่าวจาก : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่