ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยการประกวดราคา
         
          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยการประกวดราคา จำนวน 1งานงานปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 8 ตัวสอบถาม โทร 0 5393 1206

ข่าวจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่