กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
         
          กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม

ข่าวจาก : กรมการปกครอง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่