สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
         
          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 108 รายการ โดยวิธียื่นซองประมูลสอบถาม โทร. 0 5435 6681-2 ต่อ 121

ข่าวจาก : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่