องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรับสมัครพนักงานจ้าง
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 346333

ข่าวจาก : สวท.ฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่