กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
         
          ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ส่วนอำเภอการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพย์หมายเลข 0-5324-0486 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์ www.excise.go.th/region5/

ข่าวจาก : กรมสรรพสามิต
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่