คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10
         
          คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10 โดยเปิดรับสวมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง18 มิถุนายน 2561สอบถาม โทร. 0 5394 4489-90

ข่าวจาก : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่