องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
         
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
          1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
          2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และคณะกรรมการจะพิจารณาผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 969308

ข่าวจาก : สวท.ฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่