สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
         
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.สอบถาม โทร. 0 5311 2347- 8 ต่อ 2

ข่าวจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่