สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
         
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุข และตึกต่อเติม ที่สำนักงานสาธาณสุข จังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางสอบถาม โทร. 0 5422 7527-29 ต่อ 129

ข่าวจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่