ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
         
          ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าวสอบถาม โทร 0 5347 5296

ข่าวจาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่