สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
         
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 3 หลัง ที่ โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปางสอบถาม โทร. 0 5422 7527-29 ต่อ 129

ข่าวจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่