เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง
         
          ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำหนดจัดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย 61 ระหว่าง 08.00-15.30 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมเป็น ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคาระห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงบาลลำปาง ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง จึงเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย 61 ระหว่าง 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม สุทินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

ข่าวจาก : เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง