มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ
         
          สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและชัดเจนของจังหวัดลำปางในทุกมิติ และคาดว่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลจังหวัดลำปางในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศที่เรียบเรียงขึ้นเอง เข้ามาได้ที่สำนักวิทยา บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-5424-1022, 088-251-5737

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง