มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดนิทรรศการ ราชภัฎ Books IT Fair ครั้งที่13
         
          จัดนิทรรศการ ราชภัฎ Books IT Fair ครั้งที่13 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ชุมชนท้องถิ่น กำหนดการจัดงานนิทรรศการ ราชภัฎ ภัฎ Books IT Fair ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่5-7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-19.30 น. ณ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-5424-1022, 088-251-5737

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง