โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
         
          ด้วยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข่าวจาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่