สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
         
          ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 13 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ข่าวจาก : สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่