สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
         
          ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว

ข่าวจาก : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่