สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
         
          ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ี 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าทำเนียมใดๆ

ข่าวจาก : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่