กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครครูฝึกวิชาชีพ
         
          ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จะรับสมัครครูฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมจำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้มัครเป็นผู้จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-22 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการหยาดฝน จังหวัดเีชียงใหม่ หรือ โทร 053104144 ในวันเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.yardfon.go.th

ข่าวจาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่