ลำปางประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
         
          จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ

ข่าวจาก : สำนักงานจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง