ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฏหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี
         
          ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฏหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี กำหนดประมูลด้วยวาจาในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ งานคดีฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรเชียงแสน หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5377-7097 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ด่านศุลกากรเชียงแสน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย