สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ
         
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ กำหนดประมูลด้วยวาจาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ผู้สนใจสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5375-0611 ต่อ 112 และ115 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย