ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัคตำแหน่ง พนักงานราชการ
         
          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัคตำแหน่ง พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง