สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ พร้อมขนส่ง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ ทรายถมที่ กระสอบพลาสติกสานสีขาว) กำหนดการดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 มิถุนายน

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง