เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"
         
          เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิค ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานใหญ่ในอนาคต
          จึงขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ

ข่าวจาก : เทศบาลนครลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง