มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
         
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่