กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
         
          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว และกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังที่อื่นโดยจะปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1

ข่าวจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่