สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
         
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปซื้อยารักษาโรคได้ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งร้านขายยาที่สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ถ.เจริญเมือง(เยื้องตรงข้ามวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) โทรศัพท์ 054

ข่าวจาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่