สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
         
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ มาสด้า สีน้ำตาล จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรถยนต์ได้ และกำหนดการประมูลด้วยวาจา ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่