จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์
         
          จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ที่สนใจสั่งซื้อสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ส่งยอดการสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 1 คันรถปิคอัพ (หรือประมาณ 3

ข่าวจาก : จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่