จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก
         
          จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสับปะรดในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-265-087-8และผู้ที่สนใจสั่งซื้อสับปะรดของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-252-680 และ 085-050-9403

ข่าวจาก : จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่