สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
         
          ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 87 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ข่าวจาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่