ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ขายทอดตลาดกระสอบปอ
         
          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด จำนวน 7,180 ใบ โดยวิธีประมูลราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป ในเวลาราชกาล หรือโทร 0-5311-4062

ข่าวจาก : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่