สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
         
          สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชกาลทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร 053324015 ในวันและเวลาราชกาล

ข่าวจาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่