สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
         
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 7 รายการ กำหนดประมูลราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. fca16.com หรือ โทร 053275560

ข่าวจาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่