สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
         
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 โทรศัพท์ 0-5351-1653 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน