สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 31 รายการ
         
          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 31 รายการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5517 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน