องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น 17 รายการ โดยกำหนดขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาในวันที่ 9 - 18 ก.ค. 2561 ในวัน เวลา ราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 451366 ต่อ 13

ข่าวจาก : สวท.ฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่