สำนักงานสรรพสามิต มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์
         
          สำนักงานสรรพสามิต มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ จำนวน 1 คัน กำหนดวันประมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
          ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.excise.go.th/region5/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053240486ต่อ105 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่