สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สอบถามโทร 0 5332 9251-2 ต่อ 120

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่