มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี จัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบ NETWORK เพิ่ม LAN
         
          มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี จัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบ NETWORK เพิ่ม LAN เช็คสายเดิมบางจุดสอบถาม โทร. 0 5311 2271-3 ต่อ 306

ข่าวจาก : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่