มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
         
          มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือกราคา สอบถาม โทร. 0 5311 2271-3 ต่อ 306

ข่าวจาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่