สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
         
          สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
          กำหนดการประมูลในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 053-9955043 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่