สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอื่นๆ
          ทำการขายทอดตลาดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด
          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือโทรหมายเลข 053-217279 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่