สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
         
          สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการชั้น 2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หรือโทร 0 5390 8300 - 49 ต่อ 73155 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข่าวจาก : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่