เทศบาลตำบลสันทรายประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
         
          เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,270 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
          ผุ้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาชุดละ 500 บาท ตัั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053346873

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลสันทราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่