กรมธนารักษ์โดยจังหวัดเชียงราย เปิดให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 1 โครงการ
         
          กรมธนารักษ์โดยจังหวัดเชียงราย เปิดให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5371-1685 ต่อ 5 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย