ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วม โครงการ

ข่าวจาก : ศาลจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา