เทศบาลตำบลเวียงฝางประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
         
          เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,650,000 บาทผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053452011 ต่อ 107

ข่าวจาก : เทศบาบตำบลเวียงฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่